Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2007!
Το κτήριο του Μουσείου αποπερατώθηκε και δέχθηκε την επίσκεψη
των καινούργιων του φίλων, γειτόνων και συμπολιτών.